V případě, že potřebujete nutně a rychle získat finanční prostředky, můžete využít krátkodobé nebo dlouhodobé financování s rychlým vyřízením.

Jednoduché financování pro podnikatele i OSVČ

Pokud podnikáte, můžete se snadno dostat do finančních problémů. Stačí jeden nezodpovědný odběratel nebo zákazník, který včas nezaplatí fakturu a problém je na světě. Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, pak je zapotřebí hledat jiné možnosti, jak se z celé nepříjemné situace dostat. Jednou z takových možností je krátkodobé nebo dlouhodobé financování. Záleží na vašich finančních možnostech také na tom, o jak velký problém se jedná. Financování se může týkat osobních a nákladních automobilů, mobilních domů i pracovních strojů.

 • Krátkodobé financování: 1 až 6 měsíců.
 • Dlouhodobé financování: 1 rok až 5 let.

Financování je vhodné prakticky pro každou firmu i OSVČ s jakýmkoliv podnikatelským zaměřením. Tento způsob financování většinou volí podnikatelé, kteří mají problémy získat klasický úvěr u banky. Ve velké míře jsou tyto problémy způsobené příliš krátkou historií firmy nebo záznamem v registrech dlužníků. Postup je velice jednoduchý a rychlý. Nezbytnou podmínkou je trvalý pobyt jednatele firmy v České republice.

Rychlé získání finančních prostředků

Jak postupovat při žádosti o schválení financování pro podnikatele a OSVČ?

 • doložení IČ
 • předložení dvou dokladů totožnosti
 • doložení příjmů daňovým přiznáním nebo obratem za poslední tři měsíce (v případě, že to není možné, zvýší se akontace)
 • vše zašlete prostřednictvím webové žádosti nebo mailem

Výše akontace je závislá na tom, zda se jedná o vůz z nabídky společnosti, která financování nabízí. Z nabídky finanční společnosti je minimální akontace 10%, mimo nabídku finanční společnosti akontace 15%

Důležitou součástí financování je pojištění. To se vypočítá a uzavře až po odsouhlasení cenové nabídky.

 • Další možností, jak získat potřebné finance je zpětný leasing.
 • V tomto případě podnikatel určitý majetek prodá firmě a poté ho může dál užívat jako nájemce.

 

 

 

Při nutnosti rychle vyplatit dluhy nebo získat finanční prostředky, máte několik možností. Pokud vlastníte nemovitost, můžete využít zpětný leasing.

Jednoduchá a rychlá možnost financování

Pokud hledáte možnost, jak neprodleně vyplatit dluhy nebo ochránit svou nemovitost před věřiteli, pak máte několik možností. Záleží na tom, v jaké situaci se nacházíte a kolik finančních prostředků potřebujete. V případě, že máte k dispozici nemovitost, pak se nabízí možnost zpětného leasingu. Ten mohou využít nejen podnikatelé, ale prakticky všichni majitelé nemovitosti.

 • Zpětný leasing je založen na prodeji konkrétní nemovitosti s tím, že je nadále bývalým majitelem užívána.
 • Ten platí klasický nájem a má přednostní právo svůj bývalý majetek opět koupit zpět.

Tímto způsobem získáte finanční prostředky jednoduše a doslova bleskovou rychlostí. Zpětný leasing se nemusí týkat pouze nemovitosti, ale rovněž osobního, užitkového či nákladního vozidla nebo pracovního stroje.

Dvě možnosti financování

Další možností je krátkodobé či dlouhodobé financování osobních i nákladních vozidel. Krátkodobé financování je zpravidla na jeden až šest měsíců. U dlouhodobého financování se jedná o rozmezí jednoho roku až pěti let. Velkou výhodou financování vozů pro OSVČ i fyzické osoby je jednoduchá administrativa a rovněž jednoduchý postup pro schválení.

 • Vozidlo si můžete vybrat buď z databáze společnosti, která vám bude vůz financovat nebo od kohokoliv jiného.
 • Je ale nutné poslat odkaz na vybrané vozidlo z důvodu zaslání velkého technického průkazu, fotografii exteriéru i interiéru (včetně palubní desky a tachometru).
 • Poté stačí ofotit občanský a řidičský průkaz.

Firma musí mít pochopitelně nějakou záruku, že vložené finanční prostředky získá zpět. Proto bývá součástí schvalovacího procesu doložení příjmů nebo doložení bydlení. Příjmy se prokazují třemi posledními výplatními páskami. Bydlení nájemní smlouvou nebo čestným prohlášením o společném bydlení v případě, že bydlíte u partnera nebo u rodičů. Jestliže není možné splnit ani jeden požadavek, pak se vše vyřeší navýšením akontace.